Securosys

Securosys – швейцарська компанія, яка розробляє і виробляє апаратні і програмні криптографічні системи, що захищають цифрову інфраструктуру. 

Апаратний модуль безпеки Primus HSM від Securosys забезпечує безпеку цифрових ключів, які використовуються при банківських транзакціях, ідентифікації та управлінні доступом, цифровому підписі, управлінні ключами і багато іншого. У поєднанні з Transaction Security Broker він дозволяє створювати системи на основі мульти-авторизації, які будуть відповідати найвищим корпоративним стандартам безпеки, відповідності та гнучкості. Крім того, безпечне середовище виконання Imunes (trusted execution environment, TEE) забезпечує безпечне виконання програм, таких як механізми політик, служби створення білих списків і так далі.

Портфоліо Securosys доповнюється мережевими шифраторами Centurion, які забезпечують безпеку мереж на другому і третьому рівнях.

Продукти Securosys розробляються і виробляються в Швейцарії і спільно з європейськими партнерами, які користуються надійним ланцюжком поставок. Securosys Primus HSM захищає понад 100 мільярдів доларів США при щоденних транзакціях у швейцарській банківській системі SIC, що керується SIX під контролем Швейцарського національного банку (SNB).

Доступні продукти Securosys:

  • Securosys Primus HSM
  • Transaction Security Broker (TSB)
  • Imunes Trusted Execution Environment (TEE)
  • Centurion Network Encryptor

Securosys is a Swiss company designing and producing hardware and software cryptographic systems that secure the digital infrastructure. Securosys Primus Hardware Security Modules (HSM) secure digital keys used in relation with banking transactions, identity and access management, digital signature, key management, and much more. Combined with the Transaction Security Broker it allows to build systems based on multi-authorization that will match the highest enterprise standards for security, compliance and flexibility. In addition, the Imunes Trusted Execution Environment (TEE) allows for secure execution of programs like policy engines, whitelisting services, etc. 

The Securosys portfolio offered by Altrair-775 is complemented with the Centurion Network Encryptors that secure point-to-point and multi-point layer-2 and layer-3 networks.

Securosys products are developed and manufactured in Switzerland and with vested European partners using a trusted supply chain. Securosys Primus HSM protect over $100B in daily transactions on the Swiss Banking system SIC operated by SIX under the supervision of the Swiss National Bank (SNB).

Securosys products are available here: