Інформаційно-аналітична система

Наша компанія має багаторічний досвід побудови спеціалізованих інформаційно-аналітичних систем, які забезпечують:

  • Накопичення бази даних об’єктів зацікавлення
  • Аналіз зв’язків між подіями та об’єктами
  • Накопичення необробленої інформації в реальному часі та її аналіз
  • Постановка завдань та контроль їх виконання
  • Розподіл ролей у відповідності до організаційно штатної структури
  • Розподіл структури на відокремлені сегменти
  • Синхронізацію даних між сегментами